Pytania i odpowiedzi

Kto może wziąć udział w programie?

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w programie?

Na czym polega realizacja programu?

Jak długo trwa program?

Na jak długo przyznawany jest tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”?

Co trzeba zrobić, aby otrzymać tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”?

Czy trzeba przygotowywać raport lub sprawozdanie z przeprowadzonych działań?

Kto organizuje ten program?

Czy konieczne jest wypełnienie oświadczeń rodziców?

Z kim można się skontaktować w sprawie programu?