Zasady programu

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami programu i zgłoszenia przedszkola do akcji. Wszystkie przedszkola uczestniczące w akcji otrzymują materiały edukacyjne i specjalny Certyfikat.
 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?
 

1. W programie mogą brać udział przedszkola z całej Polski.

2. Program trwa od 22.10.2016 do 30.06.2017.

3. Zgłoszenie do programu następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Dyrektora przedszkola lub wskazanego przez niego nauczyciela i wysłanie go bezpośrednio ze strony Programu.

4. Zgłoszone do programu przedszkole otrzymuje od Organizatorów bezpłatne materiały edukacyjne „Kubusiowi Przyjaciele Natury:

 • Książka ze scenariuszami zajęć dla nauczyciela,
 • Płyta CD z materiałami,
 • Plakat programu,
 • Książeczka dla dzieci,
 • Certyfikat, potwierdzający Tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 

MECHANIZM PROGRAMU:

5. Nauczyciele w przedszkolach realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć o tematyce przyrodniczej i ekologicznej na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.

6. Realizacja czterech zanieszczonych w materiałach scenariuszy jest obowiązkowa.

7. Nauczyciele przekazują dzieciom, uczęszczającym do przedszkola książeczki edukacyjne.

8. Po przeprowadzeniu zajęć oraz uczestnictwie przedszkola w konkursie, przedszkole nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem "Kubusiowi Przyjaciele Natury". Tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury” jest przyznawany na 1 rok

9. Przedszkole może dodatkowo wybrać działania ekologiczne z proponowanych poniżej.
 

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU:

10. Po zakończeniu programu przedszkola mogą nadsyłać sprawozdania z przeprowadzonych działań oraz zdjęcia na adres: przyjacielenatury@kubus.pl. Zdjęcia oraz przesłane materiały mogą zostać umieszczone na stronie internetowej programu. 

11. Wraz z przesłaniem sprawozdania, a zwłaszcza dokumentacji zdjęciowej należy przesłać również oświadczenie rodziców lub innego prawnego opiekuna każdego dziecka biorącego udział w programie, stanowiące załącznik do Regulaminu (w zakładce - Materiały do pobrania). Dokument ten jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna na udział danego dziecka w programie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych tego dziecka.

 

Działania programu Kubusiowi Przyjaciele Natury

 1. Obchody Dnia Przyjaciół Natury (wg scenariusza)
 2. Obchody Dnia Marchewki (wg scenariusza)
 3. Dzień Warzyw, Owoców i Soków (wg scenariusza)
 4. Dzień Drugiego Śniadania (wg scenariusza)
 5. Obchody pierwszego Dnia Wiosny.    
 6. Obchody Dnia Ziemi.    
 7. Segregacja śmieci w przedszkolu    
 8. Wycieczka do parku krajobrazowego, parku narodowego lub do lasu.    
 9. Kącik przyrody w przedszkolu.
 10. Konkurs plastyczny na plakat "Razem z Kubusiem dbam o naturę"    
 11. Zajęcia plastyczne- „W Krainie Kubusia” (na podstawie bajek z płyty CD)       
 12. Spotkanie z ekologiem lub leśnikiem.    
 13. Wystawa ekologiczna.    
 14. Przedstawienie teatralne związane z ochroną przyrody.    
 15. Dbamy o zwierzęta - budowa karmników/przygotowanie pożywienia dla zwierząt zimą.          

 
*Uwaga! Realizacja scenariuszy zajęć jest obowiązkowa.

Zgłoś się do programu!