Materiały Edukacyjne 2022/2023 już dostępne!

Materiały Edukacyjne 2022/2023 już dostępne!

Dodano: 26 października 2021

Przedszkola i szkoły podstawowe biorące udział w programie otrzymują bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych dla nauczyciela oraz dzieci, a także Certyfikat potwierdzający udział w Programie. Scenariusze lekcji obejmują poniższe bloki tematyczne:

  1. Misja Szkoła. Na tropie zmian klimatycznych.
  2. Misja Dom. Na tropie eko nawyków.
  3. Misja Sklep. Na tropie mądrych zakupów.
  4. Misja Las. Na tropie roślin i zwierząt.

Zgłoszone do Programu placówki otrzymują od Organizatorów bezpłatne materiały edukacyjne „Kubusiowi Przyjaciele Natury” w formie elektronicznej:

Materiały edukacyjne są przesyłane do koordynatorów oraz są udostępnione na stronie w zakładce dla nauczyciela.

Program skierowany jest do przedszkoli oraz szkół podstawowych kl. 1-3. Udział w Programie jest bezpłatny.

Czas na realizację programu przewidziany jest do 30 czerwca 2023 r.

Więcej aktualności